Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Моніторинг віддалених серверів за допомогою Zabbix

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Моніторинг віддаленого VPS у zabbix

Zabbix є відкритим програмним забезпеченням для моніторингу мереж і програм, за допомогою якого можна в реальному часі відстежувати безліч метрик, зібраних з серверів, віртуальних машин і будь-яких інших мережних пристроїв.

В інструкції використовується два сервери.

Перед виконанням інструкції необхідно попередньо на першому сервері встановити Apache, MySQL та PHP.

Рекомендується на обох серверах створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano

Процедура моніторингу віддаленого VPS в zabbix має такий вигляд:

 1. Переходимо на перший сервер, на якому були встановлені Apache, MySQL та PHP.

  Додаємо офіційний репозиторій Zabbix:

   sudo rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm
 2. Встановлюємо Zabbix з підтримкою MySQL:

   sudo yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
 3. Встановлюємо агент Zabbix, який збиратиме дані про сервер Zabbix:

   sudo yum install zabbix-agent
 4. Налаштовуємо базу даних MySQL для Zabbix.

  Підключаємося до mysql, вказавши при підключенні ім'я користувача root, яке було призначене при встановленні mysql:

   mysql -uroot -p
 5. Створюємо базу даних zabbix із підтримкою символів UTF-8:

   create database zabbix character set utf8;
 6. Потім створіть користувача, за допомогою якого Zabbix зможе взаємодіяти з БД, та виберіть пароль для нього (в інструкції вказано пароль 5N1z5V5y4I0u6O3e):

   grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '5N1z5V5y4I0u6O3e';
 7. Скидаємо привілеї:

   flush privileges;
 8. Закриваємо MySQL:

   quit;
 9. Переходимо до каталогу /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.16

   cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.16

  Імпортуємо базову схему бази даних Zabbix, що постачається разом із програмою, вказавши після виконання команди пароль користувача zabbix, який раніше був вказаний при створенні бази даних zabbix:

   zcat create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
 10. Для взаємодії сервера Zabbix з базою даних необхідно додати пароль користувача бази даних до конфігураційного файлу Zabbix.

  Відкриваємо файл /etc/zabbix/zabbix_server.conf

   sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

  і змінюємо рядок (замість 5N1z5V5y4I0u6O3e необхідно вказати власний пароль, призначений користувачеві zabbix):

   # DBPassword=

  на рядок:

   DBPassword=5N1z5V5y4I0u6O3e

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 11. Налаштовуємо PHP для підтримки Zabbix.

  Відкриваємо файл /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf:

   sudo nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

  та змінюємо рядок:

   # php_value date.timezone Europe/Riga

  на рядок:

   php_value date.timezone Europe/Kiev

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 12. Перезапускаємо Apache:

   sudo systemctl restart httpd
 13. Запускаємо сервер Zabbix:

   sudo systemctl start zabbix-server
 14. Переконуємося, що сервер Zabbix успішно запущено:

   sudo systemctl status zabbix-server
 15. Включаємо автозапуск Zabbix:

   sudo systemctl enable zabbix-server
 16. Відкриваємо порт 10050 та 10051:

   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10050/tcp sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10051/tcp sudo firewall-cmd --reload
 17. Встановлюємо веб-інтерфейс Zabbix.

  У браузері відкриваємо адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати IP адресу власного сервера):

  http://93.190.42.52/zabbix/

  На кроці Welcome натискаємо кнопку Next

  На кроці Check of pre-requisites натискаємо кнопку Next

  На кроці Configure DB connection заповнюємо дані для підключення до раніше створеної бази даних zabbix, після чого натискаємо кнопку Next.

  На кроці Zabbix server details залишаємо за замовчуванням осі і натискаємо кнопку Next.

  На кроці Pre-installation summary натискаємо кнопку Next.

  На кроці Install натискаємо кнопку Finish.

  Після цього відкриється вікно авторизації в zabbix.

 18. Переходимо на другий сервер.

  Встановлюємо офіційний репозиторій Zabbix:

   sudo rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm
 19. Встановлюємо агент Zabbix:

   sudo yum install zabbix-agent
 20. Генеруємо ключ PSK (ключ необхідно скопіювати, тому він знадобиться при подальшому налаштуванні):

   sudo sh -c "openssl rand -hex 32 > /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk"

  Дивимося ключ і копіюємо, тому він знадобиться на подальших етапах:

   cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk
 21. Для забезпечення безпечного з'єднання з сервером Zabbix відкриваємо налаштування агента Zabbix:

   sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

  Змінюємо рядок:

   Server=127.0.0.1

  на рядок (замість 93.190.42.52 необхідно вказати власну IP адресу сервера Zabbix):

   Server=93.190.42.52
 22. Змінюємо рядок:

   # TLSConnect=unencrypted

  на рядок

   TLSConnect=psk
 23. Змінюємо рядок:

   TLSAccept=unencrypted

  на рядок:

   TLSAccept=psk
 24. Змінюємо рядок:

   # TLSPSKIdentity=

  на рядок:

   TLSPSKIdentity=PSK 001
 25. Змінюємо рядок:

   # TLSPSKFile=

  на рядок:

   TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agentd.psk

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 26. Запускаємо агент Zabbix:

   sudo systemctl start zabbix-agent

  Включаємо автозапуск агента Zabbix:

   sudo systemctl enable zabbix-agent
 27. Переконуємося, що агент Zabbix успішно запущено:

   sudo systemctl status zabbix-agent
 28. Для відкриття портів 10050 та 10051 відкриваємо файл /etc/sysconfig/iptables

   sudo nano /etc/sysconfig/iptables

  та після рядка:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

  вставляємо наступні рядки:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 10051 -j ACCEPT

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 29. Оновлюємо інформацію в iptables:

   sudo service iptables reload
 30. Включаємо firewalld в іносимо додаткові правила:

   sudo systemctl start firewalld sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10050/tcp sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10051/tcp sudo firewall-cmd --reload
 31. У браузері відкриваємо адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати IP адресу власного сервера):

  http://93.190.42.52/zabbix/index.php

  Ім'я користувача за промовчанням: admin

  Пароль за замовчуванням: zabbix

  Щоб сервер Zabbix почав відстежувати встановлений агент, необхідно додати його до списку хостів через веб-інтерфейс.

  У верхній панелі натискаємо в розділі "Configuration" на підрозділ "Hosts" і потім на кнопку "Create host", що знаходиться у правому верхньому кутку:

  На екрані з'явиться сторінка хоста.

  У полях «Host name» та «IP address» вказуємо ім'я та IP-адресу клієнта (замість 93.190.42.60 (IP-адреса другого сервера) необхідно вказати IP-адресу власного сервера).

  Далі вибираємо зі списку "Other groups" групу "Linux servers" і переносимо її в "In groups".

  Переходимо на вкладку Templates.

  У полі "Link new templates" вводимо "Template OS Linux", вибираємо введений шаблон і натискаємо на кнопку "Add", щоб додати шаблон.

  Переходимо на вкладку "Encryption".

  Вибираємо «PSK» у «Connections to host» та «Connections from host».

  У «PSK identity» вказуємо ім'я ключа, який раніше було встановлено у файлі /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf для параметра «TLSPSKIdentity» (в даному випадку PSK 001).

  У PSK вказуємо ключ, який зберігається в /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk і який був скопійований на одному з попередніх етапів.

  Після цього натискаємо кнопку «Add».

  Бачимо, що хост з ім'ям MyHost додався:

  Щоб переглянути дані агента, натискаємо у розділі Monitoring на пункт Latest data, у полі Host groups вибираємо Linux servers, у полі MyHost вибираємо MyHost та натискаємо на кнопку Filter.

  Бачимо дані моніторингу:

Мітки: Zabbix, сервер, vps

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: