Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення кластера Redis

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Встановлення та налаштування кластера Redis на Ubuntu

Redis є високопродуктивним розподіленим сховищем даних типу ключ-значення з відкритим вихідним кодом. Redis дозволяє зберігати дані на диск, має функції реплікації, зберігання масивів даних, транзакції і пакетної обробки даних.

Для виконання інструкції потрібні два сервери з ОС CentOS 7.

Також перед виконанням інструкції рекомендується на обох серверах створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano
 1. Процес встановлення складається з наступних кроків:

  Оновлюємо систему до останнього стабільного стану за допомогою команди:

   sudo yum install epel-release -y

  Натисніть клавішу Enter. Якщо запитує пароль, введіть його

  та команди:
   sudo yum update -y

  Натиснути клавішу Enter. Оновлення може тривати кілька хвилин. Якщо все зроблено правильно, результат буде як на зображенні.

 2. Встановлюємо Redis:

   sudo yum install redis -y

  Натискаємо Enter. Якщо запитує пароль, введіть його.

 3. Запускаємо сервіс Redis:

   sudo systemctl start redis.service

  Натискаємо Enter.

  Перевіряємо стан сховища:

   sudo systemctl status redis.service

  Натискаємо Enter.

 4. Перевіряємо установку Redis:

   redis-cli ping

  Натискаємо Enter. Правильний результат на зображенні.

 5. Також перевірити установку можна за допомогою команди:

   redis-benchmark -q -n 1000 -c 10 -P 5

  Натискаємо Enter.

 6. Після цього переходимо на сервер slave і повторюємо всі перераховані вище дії.

  Далі необхідно відредагувати файли конфігурації Redis на обох серверах. Між налаштуваннями провідного та веденого сервера є деякі відмінності.

  Налаштовуємо сервер master.

  Відкриваємо файл /etc/sysconfig/iptables

   sudo nano /etc/sysconfig/iptables

  Натискаємо Enter. Якщо запитує пароль, введіть його.

  І після рядка:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

  вставляємо рядок (ip адреса 93.190.42.60 необхідно замінити на ip адресу власного сервера slave):

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp -s 93.190.42.60 --dport 6379 -j ACCEPT

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 7. Після цього перезавантажуємо правила для фаєрволу iptables

   sudo service iptables reload

  Натискаємо Enter.

 8. Відкриваємо у текстовому редакторі файл /etc/redis.conf:

   sudo nano /etc/redis.conf

  Натискаємо Enter.

  Встановлюємо нове значення таймера keepalive для TCP, змінивши рядок:

   tcp-keepalive 300

  на рядок:

   tcp-keepalive 60
 9. Відкриваємо доступ до сервера в мережі, змінивши рядок:

   bind 127.0.0.1

  на рядок (ip адреса 93.190.42.52 необхідно замінити на ip адресу власного сервера master):

   bind 127.0.0.1 93.190.42.52
 10. Для збільшення безпеки потрібно розкоментувати рядок (на початку рядка видалити символ #):

   requirepass foobared

  та вказати в ній складний пароль (у прикладі встановлено пароль A9f!7K5w%5Z0j5&O7t1).

   requirepass A9f!7K5w%5Z0j5&O7t1
 11. У випадку, якщо ключі не будуть видалятися з кластера, необхідно розкоментувати рядок:

   maxmemory-policy noeviction
 12. Після цього необхідно настроїти резервне копіювання даних.

  Для цього рядок:

   appendonly no

  необхідно змінити на:

   appendonly yes

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 13. Перезапускаємо сервіс Redis:

   sudo systemctl restart redis.service

  Натисніть клавішу Enter. Якщо запитує пароль, введіть його.

  Тепер потрібно налаштувати сервер slave.

  Відкриваємо /etc/redis.conf у текстовому редакторі:

   sudo nano /etc/redis.conf

  Натискаємо Enter. Якщо запитує пароль, введіть його.

  Деякі параметри будуть збігатися із сервером master.

  Серверу slave також потрібний пароль.

  Розкоментуємо рядок:

   requirepass foobared

  і вказуємо в ній складний пароль (у прикладі встановлено пароль 1t7O&5j0Z5%w5K7!f9A):

   requirepass 1t7O&5j0Z5%w5K7!f9A
 14. Потім розкоментуємо рядок

   slaveof

  і вказуємо в ній ip адресу сервера master та порт (за замовчуванням – порт 6379):

   slaveof 93.190.42.52 6379

  Розкоментуємо рядок:

   masterauth

  і вказуємо в ній пароль сервера master (у прикладі встановлено пароль A9f!7K5w%5Z0j5&O7t1):

   masterauth A9f!7K5w%5Z0j5&O7t1

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 15. Перезапускаємо сервіс:

   sudo systemctl restart redis.service

  Натискаємо Enter. Якщо запитує пароль, введіть його.

  Підключаємося до сервера Redis:

   redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

  Натискаємо Enter

 16. Авторизуємось за допомогою пароля сервера slave.

   AUTH 1t7O&5j0Z5%w5K7!f9A

  Натиснути клавішу Enter

 17. Тепер сервери master та slave кластера Redis налаштовані.

  Перевіряємо взаємодію серверів Redis.

  На сервері master підключаємося до Redis:

   redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

  Натискаємо Enter

 18. Авторизуємось за допомогою пароля сервера master.

   AUTH A9f!7K5w%5Z0j5&O7t1

  Натискаємо Enter

 19. Потім виконуємо команду INFO:

   INFO

  Натиснути клавішу Enter

  Ця команда покаже всі дані про master-сервер Redis.

  Розділ #Replication повинен мати приблизно такий вигляд:

  Видно, що значення рядка connected_slaves дорівнює 1, що означає, що ведений сервер взаємодіє з master.

 20. Тепер подивимося розділ #Replication на машині slave. Підключаємося до сервера slave та виконуємо команду INFO натиснути клавішу Enter.

  Бачимо, що сервер slave виконує роль веденого і не має підлеглих до нього серверів.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: