Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Створення програм на Node.js

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Створення програм на Node.js на сервер CentOS 7

Створення програми на Node.js можна умовно поділити на три важливі кроки.

  • Імпорт необхідних модулів;
  • створення сервера;
  • Запит на читання та повернення.
Відкриваємо домашній каталог:
cd ~
У прикладі використовується текстовий редактор nano, для встановлення якого потрібно виконати команду:
yum install nano
Створюємо файл із розширенням .js:
nano hello.js
Розміщуємо у файлі наступний код:
console.log('Hello World');

Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
Для запуску скрипта виконуємо команду:

node hello.js
Бачимо повідомлення Hello World.

Тепер створюємо програму, яка віддає 'hello world' за http.
Для цього створюємо файл hello_http.js:

nano hello_http.js
І поміщаємо до нього наступний код:
var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
res.writeHead(200);
res.end('Hello World ');
});
server.listen(8080);

Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
Запускаємо скрипт:

node hello_http.js
Після запуску програма не припиниться до натискання клавіш Ctrl+c.
Щоб побачити висновок програми, необхідно не закриваючи нинішній термінал відкрити новий термінал, підключитися до сервера та вказати команду:
curl localhost:8080
Бачимо повідомлення Hello World.

Закриваємо новий термінал і в старому зупиняємо програму, натиснувши клавіші Ctrl+c.
Також висновок програми доступний при вказівці IP адреси сервера з портом 8080 у браузері, проте порт 8080 закритий за замовчуванням фаєрволом і щоб його відкрити, необхідно виконати такі команди:
Відкриваємо у текстовому редакторі файл iptables:

sudo nano /etc/sysconfig/iptables
І вставляємо після рядка
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
наступний рядок:
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT

Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
Після цього перезавантажуємо правила для фаєрволу iptables:

sudo service iptables reload

Повторно запускаємо скрипт:

node hello_http.js
І в браузері вводимо адресу http://11.11.11.11:8080 (замість адреси 11.11.11.11 необхідно вказати IP-адресу сервера).
Бачимо повідомлення Hello World.

Зупиняємо програму, натиснувши в терміналі поєднання клавіш Ctrl+c.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: