Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Налаштування віддаленої бази даних

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Налаштування віддаленої бази даних

У міру зростання сайту або програми трафік буде збільшуватися і ресурсів сервера може стати недостатньо. Якщо веб-сервер і сервер баз даних обслуговуються одним сервером, збільшити продуктивність можливо, перемістивши сервер баз даних на окремий сервер.

Рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo .

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano

В інструкції використовуються два сервери:

Перший сервер буде використовуватися для перевірки віддаленого підключення до бази даних, а на другому сервері буде встановлено та налаштовано сервер баз даних.

Виконуємо налаштування сервера:

 1. Підключаємось до другого сервера.

  Оновлюємо пакети:

   sudo yum -y update
 2. Встановлюємо MySQL ( MariaDB ) та допоміжні пакети:

   sudo yum install mariadb-server mariadb
 3. Запускаємо MariaDB:

   sudo systemctl start mariadb
 4. Запускаємо сценарій безпеки, що дозволяє видалити деякі небезпечні значення за умовчанням, а також обмежити доступ до системи баз даних:

   sudo mysql_secure_installation

  Після виконання запиту з'явиться повідомлення із запитом пароля root.

  Оскільки MySQL був тільки що встановлений і пароля root немає, необхідно просто натиснути enter.

  Після цього необхідно натиснути 'y', щоб задати пароль для користувача root.

  Після призначення пароля та підтвердження пароля з'явиться повідомлення:

  Для інших питань необхідно просто натиснути клавішу enter у кожному питанні, щоб прийняти значення за замовчуванням:

 5. Включаємо MariaDB для запуску під час завантаження:

   sudo systemctl enable mariadb
 6. Створюємо нові підписані файли сертифікатів.

  Створюємо новий каталог для файлів сертифікатів:

   sudo mkdir -p /etc/certs

  Змінюємо власника каталогу сертифікатів користувача denis:

   sudo chown -R denis:denis /etc/certs/

  Заходимо до папки /etc/certs

   cd /etc/certs

  Створюємо новий файл сертифіката CA.pem, виконавши наведені нижче команди, вказавши при заповненні власну інформацію:

   sudo openssl genrsa 2048 > ca-key.pem
   sudo openssl req -new -x509 -nodes -days 3600 -key ca-key.pem -out ca.pem

  Інформація сертифіката CA повинна відрізнятися від інформації про серверний сертифікат та клієнтський сертифікат.

 7. Створюємо новий серверний сертифікат server-cert.pem і файл server-key.pem, виконавши наведені нижче команди, вказавши при заповненні власну інформацію:

   sudo openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 -nodes -keyout server-key.pem -out server-req.pem
   sudo openssl rsa -in server-key.pem -out server-key.pem
   sudo openssl x509 -req -in server-req.pem -days 3600 -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out server-cert.pem
 8. Для того, щоб до сервера баз даних міг підключитися тільки клієнт з відповідними файлами сертифікатів, створюємо новий клієнтський сертифікат client-req.pem та файл client-key.pem, виконавши наведені нижче команди, вказавши при заповненні власну інформацію:

   sudo openssl req -newkey rsa:2048 -days 3600 -nodes -keyout client-key.pem -out client-req.pem
   sudo openssl rsa -in client-key.pem -out client-key.pem
   sudo openssl x509 -req -in client-req.pem -days 3600 -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out client-cert.pem
 9. Переконуємося, що у створених файлах сертифікатів немає помилок:

   sudo openssl verify -CAfile ca.pem server-cert.pem client-cert.pem
 10. Змінюємо власника каталогу сертифікатів на користувача mysql, а також змінюємо дозволи всіх файлів ключів, виконавши наступні команди:

   sudo chown -R mysql:mysql /etc/certs/ sudo chmod 600 client-key.pem server-key.pem ca-key.pem

  Відкриваємо конфігураційний файл MySQL:

   sudo nano /etc/my.cnf

  і в розділі mysqld додаємо рядок:

   bind-address=93.190.42.60

  де 93.190.42.60 IP-адреса сервера баз даних.

  А так само рядки:

   ssl-ca=/etc/certs/ca.pem ssl-cert=/etc/certs/server-cert.pem ssl-key=/etc/certs/server-key.pem

  Також у нижній частині файлу додаємо рядки:

   [client] ssl-ca=/etc/certs/ca.pem ssl-cert=/etc/certs/client-cert.pem ssl-key=/etc/certs/client-key.pem

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 11. Перезавантажуємо MySQL сервер для оновлення конфігурації.

   sudo systemctl restart mariadb

  Підключаємося до оболонки MySQL, вказавши пароль користувача root:

   sudo mysql -u root -p
 12. Перевіряємо підключення та SSL виконавши команди:

   SHOW VARIABLES LIKE '%ssl%'; STATUS;
 13. Виходимо з оболонки MySQL:

   exit;
 14. Для відкриття 3306 порту відкриваємо файл /etc/sysconfig/iptables:

   sudo nano /etc/sysconfig/iptables

  та після рядка:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

  вказуємо рядок:

   -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter

 15. Перезавантажуємо iptables для набуття чинності:

   sudo service iptables reload
 16. Створюємо базу даних для подальшого підключення до неї віддаленого сервера.

  Підключаємося до MySQL як root:

   sudo mysql -u root -p
 17. Для прикладу створюємо базу даних з ім'ям sitedb:

   CREATE DATABASE sitedb;

  І користувача бази даних з ім'ям userdb та паролем passworddb, який зможе віддалено підключатися до бази даних з першого сервера, що має IP адресу 93.190.42.52:

   CREATE USER 'userdb'@'93.190.42.52' IDENTIFIED BY 'passworddb';
 18. Передаємо користувачеві всі права на базу даних sitedb:

   GRANT ALL PRIVILEGES ON sitedb.* TO 'userdb'@'93.190.42.52';
 19. Оновлюємо налаштування:

   FLUSH PRIVILEGES;
 20. Закриваємо командний рядок MySQL:

   exit;

Перевірка віддаленого підключення

 1. Переходимо на перший сервер і встановлюємо клієнтські інструменти MySQL, щоб отримати доступ до віддаленої бази даних:

   sudo yum install mariadb
 2. Створюємо папку, в яку будуть скопійовані файли сертифікатів із сервера баз даних:

   mkdir mysql-hakase

  Переходимо в папку mysql-hakase:

   cd mysql-hakase

  Копіюємо файли сертифікатів, виконавши наступні команди та вказавши при виконанні кожної команди пароль користувача root, створеного на сервері 93.190.42.60:

   sudo scp root@93.190.42.60:/etc/certs/ca.pem /home/denis/mysql-hakase sudo scp root@93.190.42.60:/etc/certs/client-cert.pem /home/denis/mysql-hakase sudo scp root@93.190.42.60:/etc/certs/client-key.pem /home/denis/mysql-hakase

  І перевіряємо наявність завантажених файлів:

   ls
 3. Підключаємося до сервера баз даних з IP адресою 93.190.42.60, використовуючи завантажені файли сертифікатів та ім'я користувача userdb, створеного раніше на сервері баз даних (після запиту пароля необхідно вказати пароль користувача userdb):

   sudo mysql -h 93.190.42.60 -u userdb --ssl-ca=ca.pem --ssl-cert=client-cert.pem --ssl-key=client-key.pem -p
 4. Після підключення виконуємо команду, щоб переконатися, що підключення захищене:

   status;
 5. Відключаємось від сервера баз даних:

   exit;

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: