Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Hello World на Perl

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Hello World на Perl

Perl (Practical Extraction and Report Language) є високорівневою, інтерпретованою, динамічною мовою програмування загального призначення, особливістю якого вважаються його багаті можливості для роботи з текстом, у тому числі робота з регулярними виразами, вбудована в синтаксис. Багато властивостей мови успадковані від мов Сі, AWK, а також скриптових мов командних оболонок UNIX.

Перед написанням скрипта на Perl необхідно попередньо встановити на сервері веб-сервер Apache, а також сам Perl.

Рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano

Процес створення першої програми на Perl має такий вигляд:

 1. Оновлюємо пакети:

   sudo yum -y update
 2. Встановлюємо веб-сервер Apache:

   sudo yum -y install httpd
 3. Запускаємо веб-сервер Apache:

   sudo systemctl start httpd.service

  Включаємо Apache для запуску при завантаженні:

   sudo systemctl enable httpd.service

  За замовчуванням CentOS 7 використовує Firewall-CMD у закритому режимі, у зв'язку з чим необхідно налаштувати його для забезпечення доступу через порт 80 (http) або 443 (https), щоб зробити Apache доступним з Інтернету.

 4. Включаємо firewalld:

   sudo systemctl start firewalld

  І по черзі виконуємо такі команди:

   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
   sudo firewall-cmd --reload

  Усі три команди під час запуску повинні виводити повідомлення про успішне завершення.

 5. Встановлюємо Perl:

   sudo yum install perl perl-CGI
 6. Перезапускаємо Apache

   sudo systemctl restart httpd.service
 7. Створюємо файл із розширенням .cgi

   sudo nano /var/www/html/hello_world.cgi

  і додаємо в нього наступний код:

   #!/usr/bin/perl print "Content-type: text/html
  
  "; # This is mandatory. print "<h2>Hello world!</h2>";

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 8. Відкриваємо файл httpd.conf:

   sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

  та в нижній частині секції

   <Directory "/var/www/html"> ... </Directory>

  додаємо наступний код:

   Options +ExecCGI AddHandler cgi-script .cgi .pl

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 9. Призначаємо для файлу зі скриптом необхідні права за допомогою команди:

   sudo chmod 705 /var/www/html/hello_world.cgi
 10. Перезапускаємо Apache

   sudo systemctl restart httpd.service

  Щоб запустити скрипт та побачити результат його виконання, відкриваємо у браузері наступну адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати власну IP адресу або доменне ім'я):

  http://93.190.42.52/hello_world.cgi

  На цьому створення скрипту на Perl та його запуск завершено.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: