Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Hello World на JavaScript

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Перша програма Hello World на JavaScript

JavaScript є мультипарадигменною мовою програмування, що підтримує об'єктно-орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Зазвичай JavaScript використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків. Найширше застосування знаходить у браузерах як мову сценаріїв для надання інтерактивності веб-сторінок.

Перед написанням скрипта на JavaScript необхідно попередньо встановити на сервері веб-сервер Apache.

Рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano

Процес створення першої програми на JavaScript виглядає так:

 1. Оновлюємо пакети:

   sudo yum -y update
 2. Встановлюємо веб-сервер Apache:

   sudo yum -y install httpd
 3. Запускаємо веб-сервер Apache: sudo systemctl start httpd.service

 4. Включаємо Apache для запуску при завантаженні:

   sudo systemctl enable httpd.service
 5. За замовчуванням CentOS 7 використовує Firewall-CMD у закритому режимі, у зв'язку з чим необхідно налаштувати його для забезпечення доступу через порт 80 (http) або 443 (https), щоб зробити Apache доступним з Інтернету.

  Включаємо firewalld:

   sudo systemctl start firewalld

  І по черзі виконуємо такі команди:

   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
   sudo firewall-cmd --reload

  Усі три команди під час запуску повинні виводити повідомлення про успішне завершення.

 6. Створюємо тестовий файл.

   sudo nano /var/www/html/hello_world.html

  Додаємо до нього наступний код:

   <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf 8"> </head> <body> <script> alert("Hello, World!"); </script> </body> </html>

  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.

 7. Щоб запустити скрипт та побачити результат його виконання, відкриваємо у браузері наступну адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати власну IP адресу або доменне ім'я):

  http://93.190.42.52/hello_world.html

  На цьому створення скрипта на JavaScript та його запуск завершено.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: