Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Все про файл php.ini. Загальні налаштування

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Загальні налаштування php.ini

php.ini є конфігураційним файлом, що містить налаштування інтерпретатора PHP. Правила, що задаються у файлі php.ini, мають простий синтез, що зводиться до вказівки директиви та значення директиви через знак рівності.

Нижче наведено загальні налаштування файлу php.ini:

Налаштування мови PHP:

safe_mode = On|Off (Директива, що дозволяє безпечний режим)

engine = On | Off (Директива, що дозволяє обробку PHP скриптів)

output_buffering = 4096 (Директива, що вказує розмір буфера виведення в байтах)

short_open_tag = On | Off (Директива, що дозволяє обрамлення PHP коду запитаними тегами з синтаксисом

asp_tags = On | Off (Директива, що дозволяє обрамлення PHP коду тегами в стилі ASP - <% %>)

safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH (Директива, що забороняє зміну змінних оточення. Перерахування проводиться через кому)

disable_functions = (Директива, що забороняє виклики функцій. Перерахування здійснюється через кому)

disable_classes = (Директива, що забороняє виклики класів. Перерахування здійснюється через кому)

safe_mode_allowed_env_vars = PHP_ (Директива, що дозволяє користувачеві встановлювати лише змінні оточення, що починаються із символів PHP_)

Precision = 12 (Директива, що визначає число цифр після коми для чисел з плаваючою точкою)

Обмеження ресурсів:

max_input_time = число (Директива для встановлення максимально можливого часу обробки даних, що завантажуються скриптом. Задається в секундах)

max_execution_time = число (Директива для встановлення максимально можливого часу виконання скрипту. Задається в секундах)

memory_limit = 8M (Директива для встановлення максимально об'єму виділеного сценарію пам'яті. Задається в мегабайтах)

Обробка помилок та журналізація:

display_errors = On|Оff (Директива, що дозволяє виведення помилок та попереджень у браузер)

track_errors = On|Off (Директива, що дозволяє зберегти останнє повідомлення про помилку в змінній $php_errormsg)

error_reporting = E_ALL | E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_CORE_ERROR | E_CORE_WARNING | E_COMPILE_ERROR | E_COMPILE_WARNING | E_USER_ERROR | E_USER_WARNING | E_USER_NOTICE (Директива, яка визначає які помилки слід виводити)

display_startup_errors = On|Off (Директива, що дозволяє відображення помилок, що виникають при старті PHP)

html_errors = On|Off (Директива, що дозволяє виведення повідомлень про помилки в HTML)

log_errors_max_len = 1024 (Директива для встановлення максимальної довжини файлу журналу. Задається у кількості символів)

error_log = filename (Директива, що задає ім'я журналу помилок)

log_errors = On|Off (Директива, що дозволяє виводити повідомлення про помилки у файл журналу)

Обробка даних:

register_argc_argv = On|Off (Директива, що дозволяє створення змінних $argv і $argc на основі інформації, отриманої методом GET)

extension_dir = "./" (Директива, що вказує каталог, в якому зберігаються розширення, що динамічно завантажуються)

magic_quotes_runtime = On | Off (Директива, що дозволяє укладання даних у зворотні лапки)

register_long_arrays = On|Off (Директива, що дозволяє використання довгих масивів виду $HTTP_***_VARS для передачі змінних форм)

default_mimetype = "text/html" (Директива, що вказує яку інформацію PHP повідомляє браузеру про використовуване кодування в заголовку Content-type)

doc_root = (Директива, що вказує кореневий каталог для PHP-сценаріїв)

auto_prepend_file = , а також auto_append_file = (Директиви, що задають файли, вміст яких PHP повинен обробляти до та після виконання сценарію)

variables_order = "EGPCS" (Директива, що визначає порядок реєстрації змінних GET, POST, Cookie, Environment та вбудованих змінних. Задається за першими літерами: G, P, C, E та S)

register_globals = On | Off (Директива, що дозволяє можливість реєстрації EGPCS-змінних як глобальних змінних)

post_max_size = 8M (Директива для встановлення максимального розміру переданих методом POST даних. Задається в мегабайтах)

magic_quotes_gpc = On|Off (Директива, що дозволяє автоматичну обробку лапок і апострофів у даних GET, POST, та Cookie)

Завантаження файлів:

upload_tmp_dir = (Директива, що вказує тимчасову директорію для файлів, що завантажуються)/p>

file_uploads = On | Off (Директива, що дозволяє завантаження файлів на сервер)

upload_max_filesize = 2M (Директива для встановлення максимального розміру завантажених файлів. Задається в мегабайтах)/p>

Робота із сокетами:

default_socket_timeout = число (Директива для встановлення максимально часу прослуховування сокету. Задається в секундах)

user_agent="PHP" (Директива, що вказує значення змінної USER_AGENT, що надається сервером при підключенні з використанням сокету)

Динамічні розширення:

extension=modulename.extension (Директива, що використовується для автоматичного завантаження зовнішніх модулів)

Установки для модулів MySQL:

mysql.default_port = (Директива для встановлення порту, заданого за умовчанням для функції mysql_connect)

mysql.max_persistent = -1 (Директива, що визначає максимальну кількість стійких MySQL-з'єднань. Визначення значення -1 означає зняття всіх обмежень)

mysql.default_socket = (Директива, що визначає ім'я сокета за умовчанням для локальних з'єднань MySQL)

mysql.allow_persistent = On (Директива, що дозволяє стійкі MySQL-з'єднання)

mysql.default_password = (Директива для встановлення пароля за замовчуванням)

mysql.max_links = -1 (Директива, що визначає максимально число стійких та нестійких ODBC-з'єднань. Визначення значення -1 означає зняття всіх обмежень)

mysql.default_host = (Директива для встановлення імені хоста за умовчанням для функції mysql_connect)

mysql.default_user = (Директива для встановлення імені користувача за умовчанням)

Див. також:

Все про файл php.ini. Загальні налаштування

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: