Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Налаштування DKIM підпису поштових повідомлень

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Як настроїти підпис DKIM для захисту електронної пошти

DKIM (DomainKeys Identified Mail) є технологією, яка використовується для запобігання підробленню заголовків листа зловмисником, який намагається видати себе за іншого відправника.

DKIM записи мають такий вигляд:

 dkim._domainkey.mytestsite.com. TXT v=DKIM1; k=rsa; s=email; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnJYz+uegqgFv09GsDtGDmCLj/Vfq0LfOR2IP4/axigb9nUSRTH3zy3wbsmC0Pk1ZIMf4WYszDY9VFHwhg7Cikcuri80AkFe3xuv4C6lo2BTvad3NiqMRiMcDF3BGYAz6s9QoFekI5bSqNJHeopqZ74NHAOPaTIwVjrGublBsABnYQafp/Lt0BVJPRgyh9klyU3QQ5SOP42robzGbb/yTwgCcQSxoKrPDjolcP7xU/IYZRySJ1zct1aBjkwK/e/ReAAyDtmG11T9ko/22L15ho/DQJC5t0GVp9RQF5Zjz8eCDTNzZtSqoBlD9LCIXhvFi3T+FuvirhglTQI1hCNRopwIDAQAB

де:

dkim (перед _domainkey.mytestsite.com.) є селектором.
TXT – є вказівкою на текстовий запис;
v – є версією DKIM;
k – є типом ключа;
p – є публічним ключем.

Зазвичай функція додавання DKIM для поштового домену реалізована на панелі керування хостінгом. Для прикладу в панелі керування хостінгом ISPmanager DKIM можна включити в розділі "Пошта" -> "Поштові домени", вибравши поштовий домен і натиснувши кнопку "Змінити", що знаходиться у верхній частині панелі:

У вікні потрібно встановити галочку навпроти поля "Увімкнути DKIM для домену", вказати селектор у полі "DKIM-селектор", а також вибрати довжину ключа в полі "Довжина DKIM ключа", після чого натиснути на кнопку "Ок":

Після цих дій у DNS записах доменного імені з'явиться відповідний запис:

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: