Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення Webmin

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Встановлення Webmin на сервер

Webmin є програмним комплексом, що дозволяє адмініструвати операційну систему за допомогою веб-інтерфейсу, в більшості випадків без використання командного рядка та запам'ятовування системних команд, а також їх параметрів.

Перед виконанням інструкції необхідно попередньо встановити стек LAMP, зареєструвати доменне ім'я і направити його на IP адресу сервера, щоб webmin міг отримати сертифікат SSL при подальшому його налаштуванні.

Також рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:
yum install nano

Процедура встановлення Webmin на сервер складається з наступних кроків.

 1. Додаємо репозиторій Webmin.
  Для цього створюємо новий файл:
  sudo nano /etc/yum.repos.d/webmin.repo
  Додаємо до файлу наступні рядки:
  [Webmin]
  name=Webmin Distribution Neutral
  #baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
  mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
  enabled=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 2. Додаємо ключ PGP автора Webmin, щоб система довіряла новому репозиторію.
  Виконуємо команди:
  wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
  і
  sudo rpm --import jcameron-key.asc
 3. Встановлюємо Webmin:
  sudo yum install webmin
  Додаємо виняток у фаєрвол:
  sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
  Зберігаємо зміну:
  sudo service iptables save
 4. Перезавантажуємо фаєрвол:
  sudo service iptables restart
  Відкриваємо файл /etc/webmin/config:
  sudo nano /etc/webmin/config
  І змінюємо значення:
  referers_none=1
  на значення
  referers_none=0
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 5. Додаємо сертифікат Let's Encrypt.
  Відкриваємо у браузері адресу сайту https://faq-webmin.ml:10000 (доменне ім'я faq-webmin.ml необхідно замінити на свій домен).
  Погоджуємося додати у виняток недовірене з'єднання:
  Після цього потрапляємо на сторінку авторизації у webmin.
  Для авторизації необхідно ввести логін і пароль root користувача:
  Після авторизації відкриваємо у браузері адресу (замість faq-webmin.ml необхідно вказати назву власного домену):
  https://faq-webmin.ml:10000/webmin/edit_themes.cgi
  У вікні, що відкрилося, переходимо на вкладку "Change theme", у випадаючому меню вибираємо тему "Gray Framed Theme" і натискаємо на кнопку "Change":
  Повторно відкриваємо у терміналі файл /etc/webmin/config:
  sudo nano /etc/webmin/config
  І змінюємо значення:
  referers_none=0
  на значення
  referers_none=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 6. Відкриваємо у браузері адресу сайту https://faq-webmin.ml:10000 (доменне ім'я faq-webmin.ml необхідно замінити на свій домен).
  У лівій частині панелі натискаємо у розділі "Networking" на пункт "Network Configuration", після чого натискаємо на пункт "Hostname and DNS Client":
  У вікні вказуємо в полі "Hostname" своє доменне ім'я і натискаємо на кнопку "Save":
  Далі в лівому меню натискаємо в розділі "Webmin" на пункт "Webmin Configuration" і потім у правій частині панелі натискаємо на пункт "SSL Encryption":
  У вікні переходимо на вкладку "Let's Encrypt" і вносимо необхідні зміни.
  У полі "Hostnames for certificate" вказуємо назву доменного імені.
  У полі "Website root directory for validation file" вибираємо "Other directory" та вказуємо шлях /var/www/html
  У полі "Months between automatic renewal" вибираємо "Only renew manually", після чого в полі введення вказуємо 1
  Натискаємо на кнопку "Request Certificate":
  Бачимо інформацію про встановлення SSL сертифіката:
  Тепер повідомлення про недовірене з'єднання не виникатиме при вході до webmin.
  Створюємо додаткового користувача, якому буде дозволено доступ до Webmin.
  У лівій частині панелі натискаємо у розділі "Webmin" на пункт "Webmin Users", після чого у правій частині панелі натискаємо на "Create a new Webmin user":
  У вікні заповнюємо поля.
  У полі "Username" вказуємо ім'я користувача, яке використовуватиметься для входу до Webmin.
  У полі "Password" вказуємо пароль, який використовуватиметься для входу до Webmin.
  У полі "Real name" вказуємо опис користувача.
  Після заповнення полів натискаємо кнопку "Create":
  Створюємо нового користувача, за допомогою якого можна буде розгорнути програму.
  У лівому меню натискаємо у розділі "System" на пункт "Users and Groups", після чого у правій частині панелі натискаємо на "Create a new user":
  У вікні заповнюємо поля.
  У полі "Username" вводимо ім'я користувача.
  У полі "User ID" вибираємо "Automatic".
  У полі "Real Name" вказуємо опис користувача.
  У полі Home Directory вибираємо Automatic.
  У полі "Shell" вибираємо "/bin/bash".
  У полі "Password" вибираємо Normal Password та вводимо пароль.
  У полі "Primary Group" вибираємо "New group with same name as user".
  У полі "Secondary Group вибираємо "wheel" у списку "All groups" і потім натискаємо кнопку зі стрілкою, щоб додати групу до списку "in groups".
  Далі натискаємо кнопку "Create".
  Webmin доступне оновлення всіх пакетів системи.
  Для цього в лівій частині панелі натисніть у розділі "System" на пункт "Software Package Updates", після чого виберіть пакети, які потрібно оновити та натисніть кнопку "Update selected packages":
  Після цього з'явиться інформація про оновлення вибраних пакетів:

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: