Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення веб-сервера Caddy

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Встановлення веб-сервера Caddy в Linux

Caddy є веб-сервером з інтуїтивним конфігураційним файлом, підтримкою HTTP/2 та автоматичним шифруванням TLS.

Caddy автоматично отримує SSL-сертифікати від сервісу Let's Encrypt, центру сертифікації, який надає безкоштовні сертифікати TLS/SSL і автоматично отримує та оновлює сертифікати за необхідності.

Перед виконанням інструкції необхідно попередньо зареєструвати доменне ім'я та направити його на IP адресу сервера, щоб Caddy отримав сертифікат SSL для сайту .

Також рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

yum install nano

Процес встановлення веб-сервера Caddy в Linux виглядає так:
 1. Завантажуємо сценарій установки Caddy та запускаємо його:
  curl https://getcaddy.com | bash -s personal
 2. Перевіряємо місцезнаходження встановлених файлів Caddy:
  which caddy
 3. Створюємо користувача, який використовуватиметься для запуску Caddy та доступу до його файлів:
  sudo adduser -r -d /var/www -s /sbin/nologin caddy
 4. Створюємо каталог, в якому буде конфігураційний файл Caddy:
  sudo mkdir /etc/caddy
 5. Змінюємо власника каталогу /etc/caddy на користувача root та його групу на www-data, щоб Caddy міг його прочитати:
  sudo chown -R root:caddy /etc/caddy
 6. Створюємо конфігураційний файл Caddy:
  sudo touch /etc/caddy/Caddyfile
 7. Створіть каталог /etc/ssl, в якому зберігатимуться закриті ключі SSL та сертифікати, що отримуються автоматично від Let's Encrypt:
  sudo mkdir /etc/ssl/caddy
 8. Задаємо власником папки /etc/ssl/caddy користувача caddy:
  sudo chown -R caddy:root /etc/ssl/caddy
 9. Видаляємо всі права доступу каталогу для інших користувачів:
  sudo chmod 0770 /etc/ssl/caddy
 10. Задаємо для каталогу /var/www власника та групу caddy:
  sudo chown caddy:caddy /var/www
 11. Завантажуємо systemd файл із офіційного репозиторію Caddy:
  sudo curl -s https://raw.githubusercontent.com/mholt/caddy/master/dist/init/linux-systemd/caddy.service -o /etc/systemd/system/caddy.service
 12. Відкриваємо файл у текстовому редакторі:
  sudo nano /etc/systemd/system/caddy.service
  І змінюємо рядки:
  User=www-data
  Group=www-data
  на рядки:
  User=caddy
  Group=caddy
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 13. Переконуємося, що systemd в курсі нового файлу служби:
  sudo systemctl daemon-reload
 14. Включаємо Caddy для запуску під час завантаження:
  sudo systemctl enable caddy.service
  Переконуємося, що служба була завантажена та включена для запуску під час завантаження:
  sudo systemctl status caddy.service
 15. Caddy обслуговує веб-сайти з використанням протоколів HTTP та HTTPS, тому необхідно дозволити доступ до відповідних портів, щоб зробити Caddy доступним з Інтернету.
  • Включаємо firewalld:
   sudo systemctl start firewalld
   І по черзі виконуємо такі команди:
   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public —add-service=http
   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public —add-service=https
   sudo firewall-cmd --reload
   Усі три команди під час запуску повинні виводити повідомлення про успішне завершення.
  • Додатково зупиняємо Apache і скасовуємо його запуск під час завантаження наступними командами:
   sudo service httpd stop
   sudo systemctl disable httpd.service
 16. Створюємо тестову сторінку:
  echo ' <h1>Hello World! </h1>' | sudo tee /var/www/index.html
 17. Відкриваємо раніше створений файл Caddyfile:
  sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
  І вставляємо в нього наступний код:
  http:// {
  root /var/www
  gzip
  }
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 18. Запускаємо службу Caddy:
  sudo systemctl start caddy
 19. Відкриваємо у браузері сайт:
  При теперішньому налаштуванні на сайт можна зайти тільки за протоколом http, без шифрування, а так само в налаштуваннях не вказана адреса електронної пошти, яка потрібна Encrypt Encrypt при запиті сертифіката.
  Щоб виправити це, відкриваємо повторно файл Caddyfile:
  sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
  І замість існуючого коду вставляємо у файл наступний код (замість адреси сайту faqsite.ml та поштової скриньки test@faqsite.ml, має бути вказана адреса власного сайту, а також власна поштова скринька):
  faqsite.ml {
  root /var/www
  gzip
  tls test@faqsite.ml
  }
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 20. Перезавантажуємо службу Caddy:
  sudo systemctl restart caddy
  Відкриваємо у браузері сайт:

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: