Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення CMS WordPress на веб-сервер Caddy

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Установка WordPress на Caddy

WordPress є популярною системою керування контентом (CMS). Він може бути використаний для швидкого та легкого створення блогів та веб-сайтів, і майже все його адміністрування можливе через веб-інтерфейс.

Перед виконанням інструкції необхідно попередньо встановити веб-сервер Caddy, встановити сервер баз даних MySQL , а також зареєструвати доменне ім'я і направити його на IP адресу сервера, щоб Caddy отримав сертифікат SSL для сайту.

Також рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

yum install nano

Процедура встановлення WordPress на Caddy виглядає таким чином:
 1. Оновлюємо пакети:
  sudo yum update
 2. Встановлюємо php та розширення php:
  sudo yum install php php-fpm php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-xmlrpc
 3. Перевіряємо версію php:
  php -v
 4. Відкриваємо файл конфігурації php:
  sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf
  І змінюємо рядки:
  user = apache
  group = apache
  на рядки:
  user = caddy
  group = caddy
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 5. Запускаємо службу php:
  sudo systemctl start php-fpm
  Входимо до основного облікового запису адміністратора MySQL:
  mysql -u root -p
  Створюємо нову базу даних (у прикладі використовується назва бази даних wordpress, замість якої необхідно задати власну назву бази даних), яка використовуватиметься для веб-сайту WordPress:
  CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  Створюємо нового користувача з доступом до бази даних wordpress (У прикладі використовується ім'я користувача wpuser та пароль G6!G3*p9K%0p, замість яких необхідно задати власну назву користувача та пароль):
  GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'G6!G3*p9K%0p';
  Необхідно звернути увагу, що пароль повинен складатися як мінімум з дванадцяти символів, мати як мінімум одну літеру у верхньому регістрі, одну малу літеру, одне число та один спеціальний символ.
 6. Оновлюємо права доступу, для набрання змін:
  FLUSH PRIVILEGES;
 7. Виходимо з MySQL:
  EXIT;
 8. Переходимо до кореневого каталогу сайту:
  cd /var/www
  Завантажуємо останню версію WordPress:
  sudo curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
 9. Виймаємо файли із завантаженого архіву:
  sudo tar zxf latest.tar.gz
 10. Видаляємо архів:
  sudo rm latest.tar.gz
 11. Змінюємо дозволи файлів і каталогів WordPress, щоб усі файли були доступні для запису Caddy:
  sudo chown -R caddy:caddy wordpress
 12. Відкриваємо файл конфігурації Caddy:
  sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
  і копіюємо в нього замість існуючого коду наступний код (замість faqsite.ml необхідно вказати власну назву доменного імені):
  faqsite.ml {

  tls test@faqsite.ml
  root /var/www/wordpress
  gzip
  fastcgi / 127.0.0.1:9000 php
  rewrite {
  if {path} not_match ^/wp-admin
  to {path} {path}/ /index.php?_url={uri}
  }
  }
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 13. Перезапускаємо Caddy:
  sudo systemctl restart caddy
  Відкриваємо сайт у браузері, після чого відбувається переадресація на стартову сторінку встановлення CMS WordPress.
  Вибираємо мову та натискаємо на кнопку «Продовжити».
  Оскільки база даних та користувач вже створені, натискаємо на кнопку «Вперед!»:
  Вказуємо доступи до бази даних, яка була створена на попередніх кроках та натискаємо на кнопку «Надіслати»:
  Бачимо, що підключення пройшло успішно, після чого натискаємо на кнопку «Запустити установку»:
  На наступному кроці вказуємо потрібну нам назву сайту, email, а також ім'я користувача та пароль, які будуть використовуватися для входу в адміністративну панель сайту, після чого натискаємо на кнопку «Встановити WordPress»:
  Бачимо повідомлення про закінчення встановлення CMS WordPress, а також кнопку «Увійти» для входу в адміністративну панель сайту:

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: