Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Встановлення LAMP

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Встановлення LAMP на сервер

Стек LAMP - є скороченням, утвореним за першими літерами назв продуктів Linux, Apache, MySQL, PHP. Цей стек використовується при створенні динамічних web-сайтів та web-додатків.

Рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

yum install nano

Процес встановлення LAMP на сервер складається з наступних кроків:

 1. Оновлюємо пакети:
  sudo yum -y update
  Оновлення може тривати деякий час
 2. Встановлюємо репозиторій EPEL:
  sudo yum -y install epel-release
  Якщо запитує пароль, введіть його.
 3. Завантажуємо репозиторій REMI:
  wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
 4. Встановлюємо репозиторій REMI:
  sudo rpm -Uvh remi-release-7*.rpm
 5. Дивимося інформацію про встановлені репозиторії:
  sudo yum repolist
 6. Створюємо репозиторій MariaDB:
  sudo nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
  І додаємо до нього наступні рядки:
  [mariadb]
  name = MariaDB
  baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3.4/centos7-amd64/
  gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
  gpgcheck=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 7. Відкриваємо репозиторій REMI:
  sudo nano /etc/yum.repos.d/remi.repo
  і змінюємо в ньому рядок:
  enabled=0
  на рядок:
  enabled=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 8. Встановлюємо пакет MariaDB:
  sudo yum -y install mariadb-server mariadb
  Установка може тривати деякий час.
 9. Запускаємо демон:
  sudo systemctl start mariadb.service
  Запускаємо сценарій безпеки, що дозволяє видалити деякі небезпечні значення за умовчанням, а також обмежити доступ до системи баз даних:
  sudo mysql_secure_installation
  Після виконання запиту з'явиться повідомлення із запитом пароля root.
  Оскільки MySQL був тільки що встановлений і пароля root немає, необхідно просто натиснути enter.
  Після цього необхідно натиснути 'y', щоб задати пароль для користувача root.
  Після призначення пароля та підтвердження пароля з'явиться повідомлення натиснути клавішу Y
  Для інших питань необхідно просто натиснути клавішу enter у кожному питанні, щоб прийняти значення за замовчуванням:
 10. Встановлюємо веб-сервер Apache:
  sudo yum -y install httpd
  Якщо запитує пароль, введіть його.
 11. Запускаємо веб-сервер Apache:
  sudo systemctl start httpd.service
  Включаємо Apache для запуску при завантаженні:
  sudo systemctl enable httpd.service
  За замовчуванням CentOS 7 використовує Firewall-CMD у закритому режимі, у зв'язку з чим необхідно налаштувати його для забезпечення доступу через порт 80 (http) або 443 (https), щоб зробити Apache доступним з Інтернету.
  Включаємо firewalld:
  sudo systemctl start firewalld
  І по черзі виконуємо такі команди:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
  sudo firewall-cmd --reload
  Усі три команди під час запуску повинні виводити повідомлення про успішне завершення.
 12. Переконуємось, що у нас встановлений remi-php71.repo
  ls /etc/yum.repos.d
 13. Відкриваємо репозиторій REMI для php7.1
  sudo nano /etc/yum.repos.d/remi-php71.repo
  і змінюємо рядок:
  enabled=0
  на рядок:
  enabled=1
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 14. Встановлюємо PHP:
  sudo yum -y install php
 15. Встановлюємо підтримку MySQL для PHP7
  sudo yum -y install php-mysql
 16. Встановлюємо модулі PHP, які необхідні для роботи найпоширеніших CMS, таких як WordPress, Drupal, Joomla і т.д.
  sudo yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap curl curl-devel
  Встановлення може тривати деякий час
 17. Перезапускаємо Apache
  sudo systemctl restart httpd.service
 18. Створюємо тестовий файл info.php
  sudo nano /var/www/html/info.php
  Додаємо до нього наступний код:
  phpinfo();
  ?>
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 19. Відкриваємо у браузері наступну адресу (замість 93.190.42.52 необхідно вказати власну IP адресу або доменне ім'я):
  http://93.190.42.52/info.php
 20. Встановлюємо phpMyAdmin – веб-інтерфейс для управління базами даних MySQL:
  sudo yum install phpMyAdmin
  Вносимо зміни до Apache, щоб дати можливість підключатися до phpMyAdmin не тільки з localhost
  Відкриваємо файл phpMyAdmin.conf
  sudo nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
  І після рядків:
   <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
  AddDefaultCharset UTF-8

  <IfModule mod_authz_core.c>
  # Apache 2.4
  Require local
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
  # Apache 2.2
  Order Deny,Allow
  Deny from All
  Allow from 127.0.0.1
  Allow from ::1
  </IfModule>
  </Directory>
  вказуємо рядки:
   <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
  Options none
  AllowOverride Limit
  Require all granted
  </Directory>
  Зберігаємо зміну у файлі, натиснувши клавіші Ctrl+x , потім клавішу y і потім клавішу Enter.
 21. Перезапускаємо Apache
  sudo systemctl restart httpd.service
  Відкриваємо phpMyAdmin у браузері за адресою:
  http://93.190.42.52/phpMyAdmin/
  Для авторизації в phpMyAdmin необхідно вказати пароль користувача root, який був вказаний під час запуску сценарію безпеки.
На цьому встановлення LAMP завершено.
Мітки: LAMP, Ubuntu, сервер, vps

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: