Введіть ім'я домену:
.ua .com.ua .in.ua .org.ua
.ru .com .net .org
Показати всі домени

Установка Composer

Відповіді на запитання від компанії "Український хостинг".

Composer є пакетним менеджером рівня програм для мови програмування PHP, що надає засоби для управління залежностями в програмі PHP.

Перед виконанням інструкції рекомендується створити не root користувача з доступом до sudo.

Також на сервері має бути встановлена версія PHP 7.

В інструкції використовується текстовий редактор nano, для якого потрібно виконати команду:

 yum install nano

Оновлюємо пакети:

 sudo yum -y update

Встановлюємо пакет PHP CLI та інші залежності:

 sudo yum install php-cli php-zip wget unzip

Завантажуємо скрипт установки Composer:

 php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Завантажуємо підпис останньої версії інсталятора Composer:

 HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Переконуємося, що сценарій установки не пошкоджено:

 php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Встановлюємо Composer:

 sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Запускаємо Composer:

 composer

На цьому налаштування Composer завершено.

Див. також:

Будь ласка, виберіть мову сайту за промовчанням: